Cash for cashflow

Cash for cashflow investeringen zijn alle soorten investeringen waarvoor de investeerder onmiddelijk cashflow ontvangt.
Het beste voorbeeld hier is crowdfunding. Maar ook andere soorten investeringen waarbij je een stuk vastgoed koopt via een bedrijf (dat niet van jou is), maar waarvoor je direct een rendement krijgt van 10-15%.

Cash for cashflow.
De investeerder geeft uit eigen middelen geld aan personen, of bedrijven, die op hun beurt een fixe rente betalen + het geleende bedrag.
Dit soort investeringen zorgen voor een een hoge cashflow met relatief weinig middelen, maar zijn niet goed voor een goed netto vermogen op te bouwen.
Wanneer de leentermijn verstreken is stopt de cashflow en heb je alleen de interest op dat bedrag verdiend.

Voorbeeld : de investeerder leent 50000 euro uit aan een rente van 12.5%.

info

Je hebt na 30 jaar een netto rendement gehaald van 65%, véél beter dan een spaarboekje, maar het kan nog beter!
Check volgende link :

Onderpand met hefboom


Netto waarde na 30 jaar.
Nettowaarde investering

De blauwe lijn komt overeen met de gegevens die in rij 1 staan van tabel "uw financiële situatie".
De groene lijn komt overeen met de gegevens die in rij 2 staan van tabel "uw financiële situatie".
De zwarte lijn is de som van beiden en het uiteindelijke resultaat.

Cashflow gedurende 30 jaar.

Cashflow crowdfunding investering

In de cashflow grafiek valt vooral de hoge onmiddelijke cashflow op, maar ook het volledig wegvallen hiervan na de uitleenperiode.