Onderpand zonder hefboom

Onderpand zonder hefboom investeringen zijn alle soorten investeringen waarvoor je niet kan lenen.
Het beste voorbeeld hier is vastgoed zonder hypotheek. Maar ook andere soorten investeringen zoals aandelen en het spaarboekje.

Investeren in vastgoed zonder hefboom.
De investeerder betaald het pand volledig met eigen middelen.
Dit soort investeringen zorgen voor een trage groei, maar zijn vrijwel zonder risico .
De risico's die blijven bestaan zijn huurders die niet betalen of onverwachte kosten aan het pand.

Voorbeeld : 1 pand , aankoopprijs = 130000 euro, maandelijkse huur : 600 euro. In dit voorbeeld houden we geen rekening met huur of waardestijgingen.

info

Je hebt na 30 jaar een netto rendement gehaald van 66%, véél beter dan een spaarboekje, maar het kan nog beter!
Check volgende link :

Onderpand met hefboom


Netto waarde na 30 jaar.
Nettowaarde investering
De blauwe lijn komt overeen met de gegevens die in rij 1 staan van tabel "uw financiële situatie".
De groene lijn komt overeen met de gegevens die in rij 2 staan van tabel "uw financiële situatie".
De zwarte lijn is de som van beiden en het uiteindelijke resultaat.

Cashflow gedurende 30 jaar.

Cashflow zonder hefboom investering

Het is van groot belang dat de cashflow altijd positief is, anders wordt je investering in plaats van een asset een liability. Een eigen huis is hiet het schoolvoorbeeld van, veel mensen denken dat hun eigen huis een asset is, maar zolang het je geld kost in plaats van opbrengt valt een investering onder de noemer liability.
Investeerders die investeringen maken met negatieve cashflow lopen veel meer risico niet aan hun verplichtingen te kunnen voldoen wanneer ze een onverwachte terugval van inkomen zien.